Høyrestyrte Oppegård har sørget for midler til å ansette en psykolog i kommunen, slik at barn og unge kan få raskere og bedre hjelp i sitt nærmiljø.