- Før valget i 2011 gjennomførte vi en bred og åpen programprosess i Eidsberg. Resultatet var en oppgang på 30,3 prosentpoeng og et bredt borgerlig flertall med 43,1 % oppslutning for Høyre, sier Espen Volden, gruppeleder for Høyre i Eidsberg.

Programkonferanse for å utvikle bedre program

På helgens programkonferanse er nesten 200 deltakerne samlet. Her får de nyttige tips og innspill på hvordan de kan gjøre et best mulig arbeid med programmet. Høyre skal være et lyttende parti, for slik kommer vi frem til de nye ideene og bedre løsningene byen, kommunen eller fylket trenger.

- Vi skal gjenta suksessen fra 2011, og jobber systematisk med å få innspill fra innbyggerne og næringslivet, gjennom personlige møter, dørbank og ikke minst på sosiale medier. Vi jobber også mye internt med å bygge et lag med sterke sosiale bånd, forteller Volden.

- Jeg håper at vi kan lære gode tips og metoder fra andre, og at vi kan dele noe av det vi har erfart. Målet må jo være at enda flere har en Høyreordfører etter valget til neste år. Det er sånn vi kan gjøre lokalsamfunnene bedre, sier Volden.

Arbeidet med hovedsakene

Høyres hovedsaker på vei inn i valgkampen er kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen, skape trygge arbeidsplasser og raskere utbygging av vei og kollektivtransport.

- I 2011 delte vi inn programarbeidet i 4 arbeidsgrupper som snakket direkte med for eksempel pårørende av rusavhengige. Det gav oss nyttige innspill for vårt arbeid, avslutter Volden.

Hvis du vil være med på laget, gå til dugnad.hoyre.no og meld deg inn!