– Høyre vil gi alle elever en sjanse til å kunne konsentrere seg bedre om eksamen og alle som kjenner skolen vet at undervisning etter 17. mai for avgangselever er svært lite effektivt. Det er derfor mer å vinne enn å tape for alle ved å flytte eksamen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne på Stortinget, til dagens Aftenposten.

En landsomfattende Facebook-aksjon og et nasjonalt opprop er nå i gang for å påvirke politikerne til å gjøre en endring slik at eksamen og russefeiring skilles, og lektorlaget gir sin støtte.

– Vi tror eksamen før 17. mai vil skape større grad av ro i eksamenstiden og at flere elever vil oppnå bedre resultater ved viktige avsluttende eksamener, sier Aspaker.

En undersøkelse fra 2005 viser at 37 prosent, eller nesten 4 av ti elever, sier de møter dårligere forberedt på grunn av russefeiringen. Utdanningsdirektoratet uttalte imidlertid i går at de ikke kan tilpasse seg russens behov og at eksamen neppe byr på problemer for motiverte elever.

– Vi bør vi ta elevene på alvor, ikke avfeie dem slik Utdanningsdirektoratet gjør. Ved å flytte eksamen kan russefeiringen bli en hyggelig avslutning på 13 års skolegang for elever som ønsker det. Høyre har i sitt program for inneværende periode et forslag om å flytte eksamen til før 17. mai, og utfordrer nå Kristin Halvorsen til å ta initiativ til en omlegging som flertallet av elevene og lektorlaget ønsker, sier Elisabeth Aspaker.

Foto: tomas@icu.no
Elisabeth Aspaker tar til orde for eksamen for russen før 17. mai.