Det var i spørretimen på Stortinget onsdag at statsminister Erna Solberg tok til orde for en ekspertgruppe som skal gjennomgå voldssaker mot barn.

– Vi vil opprette en ekspertgruppe som skal se på hva som svikter i disse sakene, sier Solberg til NTB, og sikter til saker som Monika-saken i Hordaland.

Et viktig hensyn i politireformen er å styrke kompetansen og fagmiljøer i politiet blant annet når det gjelder vold mot barn. Solberg tror ikke at reformen vil føre til en motsetning mellom det å ha et nærpoliti som kan forebygge, og det å ha større politidistrikter med sterkere fagmiljøer.

Statsministeren varsler at det kommer lovforslag om barnehusene, hvor det foretas såkalte dommeravhør av barn som er utsatt for vold og overgrep.

– Det er to viktige ting i dette. Det ene er at vi må bevilge mer penger til barnehusene. Det andre er diskusjonen om hvorvidt barnehusene eller politiet skal ha ansvar for dommeravhørene. Det skal regjeringen avklare iløpet av våren, med en ny forskrift og eventuelt lovendring. Det vil i så fall kutte tiden, sier Solberg til NTB, gjengitt i Adresseavisen.

Hun påpeker også en annen flaskehals for å få unna avhørene så raskt som mulig, og det er å få med dommerne. En tidsplan kan ventes før sommeren, varsler Solberg. I løpet av 2014 gikk ventetiden for barneavhør ned fra 52 til 40 dager. Regjeringen mener det fremdeles er for lenge.

Åsikre barn mot vold en grunnleggende kvalitet ved samfunnet. Statsministeren mener det at også uskyldige foreldre kan bli utsatt for en vanskelig etterforskning, er en pris verdt å betale.

– Det er en ekstrem belastning for uskyldige foreldre. Men vi må tenke at politiet må gå inn i dette, hvis ikke kan det være vi ikke ser de sporene som er, sier hun, og ber om forståelse for at politiet må få gjøre jobben sin.

Statsministeren hadde også en tydelig melding til dem som forfekter «oppdragervold».

– Det finnes ingen religion eller kultur som overgår norske lover når det gjelder forbudet mot vold mot barn. Det er enkelt og greit. Ingen grupperi Norge harlov til å slå sine barn, eller andres barn. Det skal straffeforfølges, sier hun til NTB.