For en knapp måned siden skrev Finansavisen at investorer som Jens Ulltveit-Moe og Jan Haudemann Andersen må betale 30-40 prosent av verdien på sine aksjer i henholdsvis Crew Gold og Wega Mining i formueskatt.

Formueskatten baseres på verdien ved inngangen av foregående år. Ved vedvarende kursoppgang kan det gi skattebetaleren en effektiv skatterabatt, men ved børsras blir skattesmellen stor.

Er reglene egnet til å møte utfordringene, er Gunnar Gundersens spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen i Stortingets spørretime i dag. Egentlig vil han bli kvitt formuesskatten en gang for alle.

- Finanskrisen illustrerer veldig godt hvor ødeleggende formuesskatten er for å skape stabilt eierskap. Avkastningen på børsen er kanskje 3-4 prosent i gjennomsnitt. Men privat eierskap må ha soliditet til å stå imot bunnene. En formuesskatt på 1,1 prosent utgjør mellom en tredjedel og en fjerdedel av avkastningen, sier Gundersen, som frykter at bare staten og utlendinger vil øke sine eierandeler enda mer.