Statssekretær i Helsedepartement, Astrid Nøklebye Heiberg, snakket begeistret på SHLs store Organisasjonskonferanse i Drammen om viktigheten av at eldre deltar aktivt i samfunns- og arbeidsliv. Over 100 tillitsvalgte i Senior Høyre fra hele landet satte hverandre stevne i Drammen fredag 31. januar – lørdag 1. februar. Engasjementet var stort og diskusjonene livlige.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, ønsket velkommen til byen og generalsekretær Lars Arne Ryssdal la vekt på viktigheten av at Senior Høyres Landsforbund aktivt gjør seg gjeldende i partiet også i politiske saker som ikke først og fremst angår seniorene i samfunnet.

Kommunalminister og nestleder Jan Tore Sanner understreket i sitt innlegg betydningen av at vi fortsatt bygger partiorganisasjonen når vi sitter med regjeringsmakten og at Senior Høyres Landsforbund er viktig i dette arbeidet. Han snakket varmt om at den nye regjeringen har gjennomføringskraft og at et overordnet mål er å forenkle, forbedre og modernisere offentlig sektor på alle områder. Det innebærer bl. a. større bruk av private krefter innen helsesektoren, raskere utbygging av vei og bane og styrking av velferden for de som faller utenfor i samfunnet.

En viktig del av konferansen var hvordan vi skal bygge Senior Høyre videre som organisasjon. I grupper og plenum ble det utvekslet idéer for hvordan vi kan synliggjøre oss bedre i partiet og i lokalpolitikken.