Tirsdag 13. desember ble det slått opp i Aftenposten at Norges levetidskostnadene for F-35 vil kunne komme på 234 milliarder kroner i et 30-årsperspektiv. Opplysningene er basert på en høring i forsvarskomiteen i det canadiske parlamentet, hvor statssekretær Roger Ingebrigtsen og en norsk embetsmann svarte på spørsmål om kostnadene ved det norske anskaffelsesprosjektet (referat fra høringen). Embetsmannen fra FD svarte blant annet på et spørsmål om totale kostnader (Life Cycle Costs – LCC): ” The life cycle costs will be, I think, about—this is not public yet, so I have to be careful—$40 billion U.S. over 30 years. So that's life cycle costs over 30 years, all included."

I budsjettdebatten forsikret forsvarsminister Barth Eide Stortinget om at anslaget på 40 milliarder USD ikke medfører noen reell kostnadsøkning, men en ”overordnet teknisk justering” som skyldes omregning fra 2008-kroner til reelle 2011-kroner og diskontering.

- Uavhengig av om dette er en ”teknisk justering” er det uakseptabelt at et tall som er ukjent for Stortinget først kommer frem i det canadiske parlamentet. Når man i tillegg eksplisitt uttrykker at dette ikke er et offentlig tall, blir inntrykket enda mer uryddig. Det er helt avgjørende at regjeringen er uhyre presis i sin kommunikasjon med offentlighet og Stortinget i denne saken – det har de ikke vært så langt, sier Eriksen Søreide.

Høyres fraksjon i utenriks- og forsvarskomiteen ble kjent med referatet fra høringen i Canada 12. desember, og sendte samme dag brev i sakens anledning til forsvarsminister Barth Eide.