Tirsdag besøkte Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever.Hennes beskjed er klar:

- Skolen må sikres langsiktig og forutsigbar finansiering, slik at elevene fortsatt kan få et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud.

Med seg på besøket hadde hun Helene Justad, ordfører i Lier, og Christopher Wand, medlem av hovedutvalget for utdanning i Buskerud. De var alle imponert over tilbudet skolen gir elevene.

- Det gjør inntrykk å høre erfaringene noen av skolens elever har hatt i den offentlige skolen. Dette er ikke bra nok. Briskeby tilbyr disse elevene et skoletilbud som gjør dem i stand til å fullføre videregående opplæring, sier Elisabeth Aspaker.

- Jeg forutsetter at skolen sikres rammer som gjør at de kan videreføre dette tilbudet, fortsetter Aspaker.

Da skolen ble godkjent etter privatskoleloven, var det en tydelig forutsetning for Høyre at dette ikke måtte påvirke tilskuddet til skolen. Etter signalene Høyre nå har fått, vil vi følge opp denne saken nærmere.