-Høyre skal vise at vi bygger kunnskapsskolen ikke bare fra departementet i Oslo, men i hvert eneste kommunestyre, på hvert nes, i hver bygd og hver by, sier Røe Isaksen.

Regjeringen gjennomfører allerede:

 • Sikre at alle lærere har fordypning når de skal undervise i kjernefagene
 • Bygge en ny, femårig lærerutdanning for å styrke standarden
 • Videreføre tidenes største videreutdanningsløft fordi det er nøkkelen til kunnskapsskolen. 350 millioner mer til videreutdanning, 1250 lærere ekstra (hvor det aldri tidligere har vært flere som har søkt og fått plass)
 • Finne og fjerne tidstyver i skolen med samme iver som vi finner og fjerner tidstyver for bedriftene

Røe Isaksen oppfordrer kommunene til følgende for å styrke kunnskapsskolen:

 • Bygge tillit lokalt, snakke med de som jobber i skolen og med skolen
 • Bygge lag på skolen: Investere i den individuelle lærer er bra, men også lag
 • Være gode, klare og tydelige skoleeiere, ikke minst stille krav og utvikle rektorene
 • Være systematisk opptatt av gode resultater i skolen, ikke bare av bygg
 • Følge opp videreutdanningen ved å ikke bare søke, men godkjenne
 • Skaffe lærlingeplasser!
 • Dimensjonere: Sørge for at det ikke opprettes klasser der det ikke er lærlingeplasser
 • Sikre at frafallsarbeidet får lokalt trykk, og ikke ender med fine ord i tykke dokumenter

-Vi gjennomføreryrkesfagløft, fordi vi har et enormt behov for faglært arbeidskraft,økt lærlingetilskudd,mer praksisrettet teori på yrkesfagene,støtte til lærere som vil ut for å hente inspirasjon fra arbeidslivet,mer arbeidsliv - enda tidligere ogny offensiv mot frafall.