- Det politiske ansvaret for bruddet i forhandlingene tilhører Brekk og Stoltenberg. Jeg kan forstå at bøndene ønsker å gi et kraftig uttrykk for sin frustrasjon, men jeg håper inderlig at ikke aksjonene går utover uskyldige tredjeparter som forbrukere og mat- og drikkeindustri, sier Flåtten.

Høyre har som mål at norske bønder skal kunne leve av å levere god og trygg kvalitetsmat til norske forbrukere. For at dette skal være mulig, kreves det en ny retning for norsk landbruk.

- Jeg mener det er mulig å føre en bedre og smartere landbrukspolitikk. Vi må sørge for at bøndene kan styrke sin rolle som selvstendig næringsdrivende. Politikerne har ansvar for å gi gode rammevilkår for vekst og innovasjon slik at bøndenes lønnsomhet kan økes, sier Høyres landbrukspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Flåtten forklarer at det finnes mange aktuelle tiltak. Budsjettstøtten kan justeres slik at den legger til rette for mer lønnsom produksjon. Endringer i kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser vil også kunne bedre effektiviteten.

- Høyre vil dessuten fjerne prisreguleringen på landbrukseiendommer og endre markedsregulatorrollen. Målet vårt er mest mulig lønnsom produksjon, sier Flåtten.

Høyres alternative landbruksmelding, ”Levende landbruk”, ble lansert rundt påske. Her kan du lese mer om Høyres løsninger i landbrukspolitikken.