Det skriver VG Nett.

- I dag har vi utrolig mange hull i velferdssystemet. De vil vi forsøke å tette om vi kommer i regjering. Vi skal bli bedre på velferd enn Jens Stoltenberg og de rødgrønne!, sier Høyres statsministerkandidat til VG.

Erna Solberg har selv møtt mange som gjenopptar rusmisbruket når de kommer ut av måneder på sykehus, spesielt de som ikke får tett oppfølging. Derfor sa hun følgende under et besøkpå Plattform 1 i Narvik, et dagtilbud for folk i rehabilitering.

- Jeg har møtt mange som faller tilbake fordi tiltakskjedene ikke henger i hop. Det vil vi gjøre noe med, sier hun.

- Det er så mange hull å tette. Regjeringen er flink til å rapportere om antall ansatte og satsinger i kroner og øre. Jeg vil forlange resultater, sier hun.

Hun mener at de 68.000 mottagerne av arbeidsavklaringspenger som om seks måneder risikerer stopp i sine utbetalinger, er et talende eksempel på at regjeringen ikke får til resultater, skriver VG Nett.

- Regjeringen har ikke klart å se hver enkelt av disse, lage en tiltakskjede og en individuell plan for disse menneskene. Det er altfor mange som ikke blir sett og tatt på alvor, klager Solberg.

Her er Erna Solberg og Høyres løsninger:

- KVALITET: Vi må utfordre hele systemet til å rapportere på hva de har oppnådd. De som ikke leverer gode resultater, må få beskjed om det. Er det tjenester som kjøpes utenfra, så kan det hende de ikke lenger er ønsket som leverandør.

- RUS: På rusbehandling trenger vi flere langtidsplasser. Sykehusene må forpliktes til å lage sosiale tilbud, ikke bare medisinske. Vi ser altfor mange som faller igjennom fordi de tilbudene ikke henger sammen, Du kan ikke sette folk på vent i måneder etter avrusning før de får tilbud om videre behandling. Da faller altfor mange tilbake.

- KONKURRANSE: Vi må fjerne oss fra de rødgrønnes dogmatiske syn på konkurranse og private løsninger. En katt er en katt uansett farge, bare den kan fange mus.

- ANSATTE: Tre av ti i omsorgssektoren er ufaglærte. Vi må kvalifisere dem bedre, gi dem opplæring, sende dem på kurs og la dem lære av de beste eksemplene.

- FINANSIERING: Vi må finne en måte å finansiere dette på som gjør at kommunene også vil satse på tiltakskjeder som gir bedre oppfølging.

Les hele saken på VG Nett her.