Høyre ønsker å senke dagens krav til egenkapital som er 15 prosent, ned til 10 prosent.

Høyres Michael Tetzschner argumenterer for at kravet burde være lavere fordi det viktigste for bankene ikke er kundenes sparehistorikk, men deres evne til å betjene lån i fremtiden.

- Det er ikke sikkert man bør stramme inn overfor den gruppen som har lav sparing fordi de har vært gjennom utdannelse, sier han til Aftenposten.

- Men hva med det hete boligmarkedet? Er det ikke lurt med tiltak som demper det?

- Dette egenkapitalkravet handler ikke om dem som har en bolig å selge, fordi de har nytt godt av en verdistigning i markedet og har derfor egenkapital. Det rammer bare nyetablererne. Det blir et for spesieltsegment til å ha en prisdempende effekt, sier Tetzschner.

Dagens Boligsparing for ungdom (BSU) ønsker Høyre å styrke. I dag er maksimalt årlig skattebeløp 20.000 kroner, med fradrag i skatten på 20 prosent av sparebeløpet og maksimal sparing på 150.000 kroner. Høyre ønsker å heve det årlige sparebeløpet til 25.000 kroner, heve fradraget til 28 prosent, og doble maks samlet sparing til 300.000 kroner. Ap og SV ønsker å beholde dagens ordning.