I 2012 ble over 1000 personer skadet i trafikken, mange alvorlig, bare i Hordaland fylke. Trygg Trafikk i Hordaland arrangerte også i år «Ettertankens dag» i Bergen sentrum.

- Dette er en dag for å minnes de vi har mistet og de vi har kjær. Men det er også en dag for å tenke over hvordan vi kan unngå at så mange skades og dør i trafikken hvert år, sier Høyres leder Erna Solberg.

I sin tale poengterte hun blant annet hvor viktig veisikkerhet og at vi gjør norske veier tryggere er for å redusere skader og dødsulykker.

- Det er heldigvis sånn at det er færre dødsulykker enn tidligere, men det er en mager trøst for dere som er samlet her i kveld, sa Solberg. Om lag hundre pårørende hadde samlet seg til minnemarkeringen i Korskirken.

Alle kan bidra

Solberg var også opptatt av at alle kan bidra, og at en liten innsats kan redde liv. – Vi må alle bli enda flinkere til å bruke refleks, og så må vi være ansvarlige medmennesker og gi beskjed hvis noen vil kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand, sa Solberg.