Alle som har behov for disse tjenestene skal ha "En dør inn" til kommunen og de tilbudene de har behov for. Mange av behovene og utfordringene en familie møter inkluderer flere fagmiljøer. Ved å legge tilbudene under samme tak blir det enklere å samordne og tilpasse tilbudet vi kan gi til familiene, sier Ordfører Tonje Andersen Olsen.

- Det er gjort en kjempejobb av ledere og ansatte for å kunne samordne dette. De har jobbet med taushetsplikter, brukermedvirkning, og tatt "profesjonskampene" ned for å skape et best mulig tilbud. Målet er at bruker skal få et "veikart" som skal følge dem gjennom prosessen de er i. Vi gleder oss til åpningen etter sommerferien, sier Olsen.

Kommunalsjef for helse og omsorg i kommunen melder om stor interesse fra andre kommuner og fagmiljøer som ønsker å se på Enebakks planer for disse tjenestene.

Dette er en fremtidsrettet måte å bygge opp velferdstilbud på, avslutter Olsen.