Anna Rogstad sto på listen for Gamle Aker krets i Kristiania etter Høire-lederen Jens Bratlie, og møtte som vararepresentant for ham da han hadde permisjon i mars og juni i 1911. Da Bratlie ble utnevnt til statsminister 19. februar 1912, møtte Rogstad resten av perioden.

Som mange andre ledende kvinnesakskvinner, var Anna Rogstad lærerinne. Hun var lærerinnenes representant i skolestyret i Kristiania i over 20 år og var også i en tid medlem av bystyret. Rogstad var en meget aktiv representant i den perioden hun satt på Stortinget. Hennes politiske engasjement bidro til å skape en holdningsendring i Stortinget i kvinnestemmerettssaken.

Den 11. juni 1913 vedtok et enstemmig Storting å innføre stemmerett for kvinner på lik linje med menn.

Anna Rogstad. Stortingets bildearkiv. Foto: Szacinski