Som et første skritt må vi få bort de gamle forurensende bilene og erstatte dem med nye lavutslippsbiler.

Sammen med andre Høyre-representanter har jeg nå fremmet forslag om å øke vrakpanten på de eldste og mest forurensende bilene fra dagens 1.500 kroner til 15 - 20.000 kroner. Samtidig foreslår vi at det innføres en miljøbilpremie på 25.000 kroner ved kjøp av ny bil med lave CO2-utslipp.

Norge har blant Europas eldste bilparker med en gjennomsnittsalder på mer enn 10 år. For første gang på fem år var det i 2007 under 100 000 biler som ble vraket mot pant. Det var 5,2 prosent færre enn året før. Nye biler har gjennomgående lavere utslipp enn eldre biler. Det var rundt 2,7 millioner biler på norske veier i 2007. En stor del av disse er eldre biler som har betydelig høyere miljøskadelige utslipp enn de nye bilene. Hele 19 prosent av personbilene var eldre enn 15 år, og nærmere 40 prosent var eldre enn 12 år i 2007. Det tilsier at potensialet for raskere utskifting og god miljøeffekt er stort ved å øke vrakpanten.

Les hele innlegget på bloggen til Jan Tore Sanner.