Talen vil også gi et godt grunnlag for Stortingets trontaledebatt, sier Helleland som påpeker at trontalene under forrige regjering bar preg av manglende prioritering og retning.

Talen ga en god beskrivelse noen av de utfordringene vi står ovenfor, og skisserte opp hvordan regjeringen ønsker å møte disse i tiden fremover.

Les hele trontalen her.