For første gang siden 1994 utlyser regjeringen et helt nytt område på norsk sokkel. Runden omfatter 57 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet sørøst (det tidligere omstridte området mot Russland), 20 blokker i øvrige deler av Barentshavet og 3 blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår i 2016.

Høyre-politiker og medlem av energi-og miljøkomiteen Odd Henriksen, mener tilgangen til nye leteområder vil sikre arbeidsplasser og skaper store nye muligheter for Nord-Norge.

- Dette er en milepæl for Nord Norge. Nye lovende leteområder er viktig for den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel og for aktiviteten i leverandørindustrien, sier Henriksen som også representerer Nordland.

Som følge av dagens krevende situasjon i næringen, påpekte regjeringen at de er opptatt av å holde et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder.

- Jeg synes det er positivt at det nå gis mulighet for næringsutvikling i nordområdene. Dette vil gi verdiskapning, vekst og nye arbeidsplasser i nord. Men jeg forutsetter at miljøverdiene ved iskanten ivaretas. Det er viktig at når vi opererer i disse sårbare områdene må all type næringsutvikling gjennomføres på en mest mulig skånsom måte med tanke på omgivelsene og den sårbare naturen i Arktis, sier stortingsrepresentant Regina Alexandrova fra Troms.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Dette ligger også til grunn for 23. konsesjonsrunde, for å ivareta hensynet til viktige miljøverdier.

- Dette betyr nye, store muligheter for Nord-Norge. Og med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet sikrer man samtidig at miljøverdiene ved iskanten ivaretas. Det er selvsagt en forutsetning, sier stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen fra Finnmark.