Han har ledet et arbeidslivsutvalg hvor det har sittet både folk med erfaring fra næringslivet og fra arbeidstakersiden. Alle er Høyre-medlemmer. Utvalget vil om en måneds tid levere en rapport med forslag til Høyres arbeidslivspolitikk. - ”Trygghet og fleksibilitet” er stikkordene, sier Røe Isaksen. Han mener venstresiden i mange år har karikert Høyres arbeidslivspolitikk.

- Derfor er det viktig for oss å sette ned noen klare grensestolper. For eksempel må vi være helt tydelige på at Høyre ønsker å bevare de grunnleggende reglene i arbeidslivet, vi er positive til trepartssamarbeidet og til at folk organiserer seg.

Røe Isaksen, som selv er vokst opp med to foreldre som var organiserte i Utdanningsforbundet, mener en ansatt i industrien eller i kommunen som er enig med Høyres skolepolitikk, integreringspolitikk og næringspolitikk, ikke skal bli skremt bort av at noen fremstiller Høyre som anti-fagforening.

- Det er jo ikke sant. Det er positivt at folk organiserer seg og et organisert arbeidsliv er et fortrinn for Norge.

Samtidig tar utvalget til orde for at trepartssamarbeidet må bli bredere enn i dag. Det er ikke bare LO som skal bli hørt, men også andre arbeidstakerorganisjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Utvalget foreslår en rekke forsiktige oppmykninger av arbeidsmiljølovens regler. Røe Isaksen hevder ”arbeidsmiljøloven trolig er en av de mest brutte lovene i Norge, foruten tollkvotene og fartsgrensene”.

- Hele velferden vår hviler på vår felles arbeidsinnsats. Vi er avhengige av å jobbe smartere og bedre både i offentlig og privat sektor, ikke minst for å løse utfordringene innenfor pleie- og omsorg.

I utvalgets rapport vil det blant annet bli foreslått noe mer fleksible regler for arbeidstid, regler som reduserer risikoen ved ansettelser, tiltak som gjør det enklere med såkalt drømmeturnus dersom man har enighet lokalt og tiltak mot sosial dumping.

- Men hele tiden skal vi være opptatt av balansen mellom trygghet og fleksibilitet. Vi skal ikke gå for langt i verken den ene eller den andre retningen. Det tror jeg mange både arbeidsgivere og arbeidstakere vil være enige med oss i.

Les Torbjørn Røe Isaksens blogg her.