- Nå er våre hjerter med alle som er berørt av de dypt tragiske begivenhetene, sier Erna Solberg, leder i Høyre.

- Det er viktig at vi som mennesker og samfunn støtter hverandre og viser samhold i sorgens tid. Vi må gi tid til å sørge og til å bearbeide de traumatiske opplevelsene. Mange er berørt av ondskapen som så brutalt har rammet oss. Familier har mistet sine barn, andre sine foreldre. Venner og kolleger har blitt revet bort. Selv om hendelsene fant sted i Oslo og Hole er hele nasjonen rammet. Vi er alle i sorg, sier Solberg.

Høyres leder reagerer med avsky på angrepene som Norge aldri før har opplevd.

- Vårt demokrati og samfunn trenger engasjert ungdom. Nå er tiden kommet for å vise at frihet og mangfold er grunnleggende verdier vi vil kjempe for, sier Solberg.

Hun sender en stor takk til alle som har bidratt i redningsarbeidet:

- Helsepersonell, brannvesen, politiet og Forsvaret har gjort en formidabel innsats og et svært krevende arbeid, sier Solberg. Hun takker også de mange som tok seg av sårede på gaten i Oslo og de som gikk ut med båt for å redde ungdommer i vannet ved Utøya. – Det er mange helter på en dag som denne, sier Solberg.