- Utdanning for alle er ikke bare en menneskerett, det er en betingelse for vekst og utvikling. I dag er 58 millioner barn uten skolegang. Og barn som rammes av krig og konflikt, jenter og funksjonshemmede er særlig utsatt. Verden trenger forandring. Derfor trenger verden mennesker som Malala Yousefzai og Kailash Satyarthi, sier Sylvi Graham, bistandspolitisk talsperson i Høyre.

I tillegg til statsråd Elisabeth Aspaker, stod hele 13 kvinnelige stortingsrepresentanter fra Høyre bak nominasjonen av Malala Yousafzai. Elin Rodum Agdestein, Solveig Sundbø Abrahamsen, Regina Alexandrova, Norunn Benestad, Margunn Ebbesen, Sylvi Graham, Linda C. Hofstad Helleland, Siri A. Meling, Elisabeth Røbekk Nørve, Ingjerd Schou, Tone Wilhelmsen Trøen, Mette Tønder og Kristin Vinje Tønder signerte alle nominasjonsbrevet som ble sendt i januar.

- Jeg er stolt over å ha vært en av dem som nominerte Malala som allerede besitter moden kunnskap. Utdanning er avgjørende for å avskaffe ekstrem fattigdom, spesielt jenters utdanning. Det er nøkkelen til velbegrunnede valg senere i livet, og påvirker forhold som barneekteskap, kjønnslemlestelse, barnedødelighet og generell helse i befolkningen, sier Sylvi Graham.

Regjeringens bistandsarbeid

Prisen underbygger viktigheten av regjeringens satsing på utdanning i bistandsarbeidet.

- Åsatse på utdanning i krise- og konfliktsituasjoner er ikke minst en investering i stabilitet, demokrati og utvikling. FN har antatt at barn i langvarige krise- og konfliktområder, i gjennomsnittet er 10 år utenfor utdanningstilbud. De hindrer at barna får mulighet til å lære det som må til for å bygge landet sitt etter krisen. I stedet lærer de å samle vonde minner og lagrer utrygghet, og de lærer å være redde og å leve med dårlig helse, sier Sylvi Graham.

I disse dager behandler Stortinget en stortingsmelding om nettopp «Utdanning for Utvikling». Meldingen viser regjeringens vilje til fokus og prioritering av utdanning i bistandsarbeidet. I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanningsformål. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Dette viser at Norge har tatt et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle barn skal få utdanning.

- Millioner av barn fratas retten til utdanning på grunn av de mange komplekse og langvarige humanitære krisene vi nå ser. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at dette skaper tapte generasjoner. Vårt mål er å bidra til at en million flere barn som er rammet av krig og konflikt får tilgang til utdanning av god kvalitet innen 2017, uttalte utenriksminister Børge Brende i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.