Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen. Der delte han ut PGS Utfordrerprisen til årets yngste deltaker. Det ble også debatt om hvordan man kan legge bedre til rette for realfagstalentene i skolen.

- Høyre har løsningene klare: Vi skal gi alle elevene rom for å bruke talentene sine. Tilpasset undervisning og mulighet til å følge undervisning på høyere nivå er viktig. Men det viktigste vi gjør, uansett elevenes talent og interesse for ulike fag, er å fylle skolen med enda flere høyt kvalifiserte lærere. Derfor vil vi sikre flere lærere etter- og videreutdanning, sier Høyres nestleder.

Årets PGS Utfordrerpris gikk til den yngste deltakeren, Peter Wang fra Kristiansand. Han representerer Kristiansand Katedralskole Gimle, og 15-åringen har jobbet seg gjennom flere runder for å komme til finalen som ble avholdt på NTNU i Trondheim 7. mars.

- Jeg vil gratulere Peter med en flott innsats som årets yngste deltaker, og håper PGS Utfordrerprisen inspirerer ham til å fortsette å jobbe med matematikken. Norge kan aldri få for mange innbyggere med interesse for realfag. Det er slike talenter som kan sikre den kunnskap og konkurransekraft Norge bygger trygg og varig velferd på. Forhåpentligvis får noen gleden av å tildele Peter diplomet for førsteplassen neste år, sa Sanner etter utdelingen.