Høyre-TV: Nyttårshilsen fra Erna Solberg


I sin nyttårshilsen understreker Erna Solberg at finanskrisen og debatten rundt statsbudsjett og nedgangstider har minnet oss om Høyres sentrale verdier:

- Høyre skal være et troverdig og ansvarlig parti. Vi skal være et parti som søker samarbeid der det er grunnlag for det, snarere enn å drive politisk spill.

- Høyre skal være et alternativ til en rød regjering, som ikke har evnet å peke ut en vei gjennom krisen, og som ikke har evnet å løfte fremtidens utfordringer. Det tror jeg stadig flere har sett, og meningsmålingene har pekt Høyres vei siden oktober, sier Solberg.

Må hindre at folk skyves ut arbeidsmarkedet
- Vi vil møte krisen på en måte som styrker bedriftenes konkurranseevne, ikke svekker den. Derfor må vi ha gode, forutsigbare rammebetingelser. Vi vil møte krisen ved å styrke folks evne til å håndtere nedgangstidene.

- En av de største farene ved nedgangstider, er at mennesker blir skjøvet ut av arbeidsmarkedet, og ikke kommer inn igjen. For meg er det helt avgjørende at vi har ekstra oppmerksomhet om dem i året som kommer.

Høyre vil styrke det frivillige Norge
- Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats for å motvirke ensomhet og utstøting, for å hjelpe ungdom som sliter på skolen med lekser, eller for å tilby møteplasser mellom mennesker. Derfor går Høyre inn for en stor reform i finansieringen av de frivillige organisasjonene, så de skal slippe å betale moms for innsatsen de gjør, poengterer Erna Solberg i sin nyttårshilsen.