Næringen er i utvikling og med mange muligheter som matvareleverandør internasjonalt, uten at næringen har vært på dagsorden på en god nok måte nasjonalt.

Utvalgets målsetning har vært å anvise retningen vi mener den norske sjømatnæringen må gå. Utvalget har ikke hatt noen ambisjon om å finne ”den endelige løsningen” på vanskelige nærings- og distriktspolitiske problemstillinger, men mener debatten er viktig i seg selv.

Utvalget understreker at sjømatnæringen er en næring som belager seg på ressursene i havet, og at næringen har behov for stabile rammebetingelser.

Høyres sjømatpolitiske utvalg har bestått av stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (leder), stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, Odd Dybos, Jorhill Andreassen, Ola Braanaas, Hermod Larsen, Grethe Drønan Ringdal, Leiv Grønnevet, Svein Ruud, Svein Røsok, Jonni Solsvik og Sigurd Teige. Sekretær for utvalget har vært næringspolitisk rådgiver Anita Sundal Skjøstad.

Utvalget har hatt tre møter, hvorav to ble avholdt i Oslo og ett ble avholdt i Ålesund.Oslo, våren 2009