- Vi har startet tidenes største lærerløft – fordi nøkkelen til kunnskapsskolen er læreren.Vi har startet kvalitetsløftet i barnehagene – fordi alle fortjener en god start i livet.Vi er i gang med yrkesfagløftet som skal gi høyere kvalitet, flere som gjennomfører og sårt tiltrengt arbeidskraft for Norge, sier Røe Isaksen.

- Den norske drømmen er tuftet på noen grunnleggende verdier for samfunnet vårt – at uansett hvor du kommer fra, uansett hva slags bakgrunn foreldrene dine har, om du er født i Groruddalen eller Grong, Porsgrunn eller Peru, om foreldrene dine er rike eller fattige, har mye eller lite utdannelse – så skal den norske skolen gi deg de verktøyene du trenger for å klare deg resten av livet, enten du vil bli økonom eller frisør.Ekspertene kaller det sosial mobilitet. Vi kaller det muligheter for alle, legger han til.

Høyre-Frp-regjeringen har satt i gang tidenes satsing på etter- og videreutdanning. I tillegg satses det stort på yrkesfag, for at flere gjennomfører og tilfører Norge sårt tiltrengt arbeidskraft, og et kvalitetsløft i barnehagene.

- Ikke bare for Norges konkurransekraft, men for å bekjempe barnefattigdom, for å få flere fra utenforskapet inn. For god integrering er ingenting viktigere enn en god start i livet, enn en barnehage med høy kvalitet, og en skole som oppfyller sitt løfte ikke til noen, ikke til mange, men til hver eneste elev, sier Røe Isaksen.

- De som taper på en skole uten rammer, uten disiplin, med ”ansvar for egen læring” uten reellt innhold, er nettopp de barna som trenger skolen og en god lærer mest. Med Høyres skolepolitikk er det ikke fritt frem å møte på skolen, ansvar for egen læring får ikke være ansvarsfraskrivelse. Og det er læreren – og ikke byråkratene – som er sjef i klasserommet.

Her kan du se talen:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Les hele talen til kunnskapsministeren her.