- Den siste ukens hendelser i Algerie har preget oss alle. Et brutalt terrorangrep har igjen rammet det internasjonale samfunnet. Og denne gangen traff det også oss her i Norge. Et titalls mennesker er drept. Flere er fortsatt savnet. Det siste forteller også mye om hvor kompleks og uoversiktlig situasjonen har vært, sa Høyre-leder Erna Solberg i sitt innlegg i Stortinget onsdag.

- Fem av de som fortsatt er savnet er våre landsmenn. Det gjør et særlig inntrykk, og våre tanker og vår dypeste medfølelse går til dem som er rammet, og til deres familier og pårørende.

Solid krisehåndtering

Solberg roste Stoltenberg-regjeringen for deres håndtering av krisen så langt.

- For oss har det vært viktig å gi regjeringen arbeidsro i en ekstremt krevende situasjon. En slik krise må møtes sammen. Jeg vil i den forbindelse anerkjenne både regjeringen og Statoils ledelse for solid og tillitvekkende krisehåndtering, og for god kommunikasjon – til offentligheten og til Stortinget. Jeg vil også takke alle de hundrevis av mennesker som har vært involvert i håndteringen og lagt ned en enorm innsats, sa Solberg.

Samtidig var hun opptatt av å komme til bunns i hva som har skjedd.

Trekke lærdom

- Det må nå bringes på det rene hva som egentlig har skjedd. Det er behov for størst mulig kunnskap om og åpenhet rundt det faktiske hendelsesforløpet. De involverte, og vi som samfunn, må trekke lærdom av angrepet og sørge for at vi står enda bedre rustet neste gang en slik alvorlig hendelse finner sted.

Solberg var krystallklar på at vi ikke må la oss skremme til taushet.

- Vi fordømmer på det sterkeste terrorisme og vold som rammer uskyldige. Det er et felles ansvar å bekjempe dem som tror at de kan vinne frem med vold og terror som virkemidler.