I tillegg har det blitt vedtatt en versjon av Grunnloven på nynorsk.

- Vi er fornøyd med sakens utvikling slik den har vært underveis, og vi er fornøyd med at vi i dag får flertall for en konservativ, verdig modernisering av Grunnloven. Det fortjener vi alle, sier Michael Tetzschner (H).

Graver-utvalgets nynorskversjon og den språklige fornyelsen på bokmål utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje ble 6. mai vedtatt i Stortinget. Nynorskversjonen ble vedtatt med 168 mot 1 stemme og bokmålsversjonen med 165 mot 4 stemmer.

Grunnlovsendringer må vedtas med 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes.

Les saken her.