Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 % i 2004 til 48 % i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.

- Et godt samfunn vokser frem nedenfra, fra engasjement og innsatsvilje i det sivile samfunn, blant enkeltmennesker og familier. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats i det norske samfunnet. Det må vi vise at vi setter pris på, også i utformingen av politikk, sier Høyres leder Erna Solberg.

Diskuter betydningen av fellesskap her.

Tre sentrale utviklingstrekk utfordrer frivillighetens posisjon:

  • større sosiale forskjeller i frivilligheten
  • frivillighet handler i økende grad om individuellselvrealiserin
  • frivilligheten er i økende grad er en arena for de ressurssterke, mens personer med lav inntekt, lav utdanning og svak tilknytning til arbeidsmarkedet oftere faller utenfor

Den nordiske frivillighetsmodellen har vært preget av høy andel organisasjonsmedlemskap blant frivillige, men nå er frivillig deltakelse innen både kulturaktiviteter og velferdssektoren i økende grad løsrevet fra organisasjonsmedlemskap.

Er du enig i dette? Delta i debatten her.