- Vi har lykkes med Høyres ambisjon: Hvis de fire partiene fikk flertall skulle det bli et regjeringsskifte. Alle fire partier skulle få innflytelse på den nye regjeringens politikk, selv hvis ikke alle ble med i regjering, sier Høyres nestleder Bent Høie.

Høyre og FrP går nå videre til regjeringsforhandlinger. Det har vært gode dager med sonderinger, der de fire partiene har kommet nærmere hverandre, men ikke kommet helt i havn med å kunne sitte sammen i regjering alle fire.

Høyre har i den historiske samarbeidsavtalen fått gjennomslag i alle våre fire viktigste valgkampsaker:

  • Vi får et kunnskapsløft i skolen gjennom å løfte lærerne
  • Fritt behandlingsvalg innføres
  • Vi skal investere mer i vei og bane
  • Det blir viktige skattereduksjoner for å sikre trygge arbeidsplasser

- Nå starter vi regjeringsforhandlingene og arbeidet med en regjeringserklæring. Der vil flere områder bli berørt og vi kommer til å få gjennomslag for mye Høyre-politikk, sier Høie.

Stortinget blir et viktig politisk verksted, og her skal de fire partiene sammen finne mange gode løsninger.

- De fire samarbeidspartiene ønsker mer åpenhet rundt utformingen av politikken. Stortinget vil spille en større rolle i utformingen av politikken, sier Bent Høie.