Ved siden av den nye eierskapsmeldingen, har regjeringen i dag lagt frem en egen stortingsmelding kalt "Evaluering av skattereformen 2006". En viktig del av skattereformen var innføring av skatt på utbytte og fjerning av formuesskatten. Fremfor å trappe ned formuesskatten, har regjeringen tvert imot skjerpet den betydelig - skatten på arbeidende kapital er doblet. En evaluering av skattereformen uten å se på effekten av skatteøkningen på norske arbeidsplasser, er verdiløs.

Fremfor å evaluere formuesskattens effekt på arbeidsplassene, vurderer regjeringen utelukkende fordelingsvirkningene. I stortingsmeldingen hevder regjeringen at det er vanskelig å skille ut arbeidende kapital. Sanner viser til at Sverige fjernet formuesskatten på arbeidende kapital, før de senere fjernet skatten helt.

- Etter at næringsminister Giske erkjente at formuesskatten rammer norske arbeidsplasser, var det forventet at regjeringen ville følge opp med en vurdering i forbindelse med evaluering av skattereformen. Regjeringen bryr seg åpenbart ikke om det mangfoldige private eierskapet. Konsekvensen vil bli en ytterligere svekkelse av det norske eierskapet og at stadig mer av eierskapet overlates til utenlandsk kapital eller staten. Over tid vil dette ramme norske arbeidsplasser, sier Jan Tore Sanner.