– Nå må skoleeierne og regjeringen følge opp slik at lærerne får den videreutdanningen de trenger.

Regjeringen vil fra neste skoleår stille krav om at alle lærere som underviser i basisfagene norsk, matematikk og engelsk på barneskolen og ungdomsskolen har henholdsvis 30 eller 60 studiepoeng fordypning. Dagens unntaksordning vil videreføres i en periode på i utgangspunktet ti år for å gi skoleeierne mulighet til å oppfylle kravet.

– Hver eneste dag gjør dyktige lærere en formidabel jobb rundt om i norske klasserom. Ingenting kan erstatte lærernes faglige tyngde og kontakten med den enkelte elev, og nettopp derfor er denne reformen så viktig, sier Asheim.

Ingen tvang
– For lærerne er dette selvsagt et frivillig tilbud. Det er skoleeiers jobb å sikre at de har kvalifiserte lærere, og jeg forutsetter at kommuner, fylker og andre skoleeiere er sitt ansvar bevisst, og at staten følger opp med de nødvendige midlene i de kommende års statsbudsjett, fortsetter Asheim.

Etter at unntaksordningen fjernes vil lærere uten fordypning fortsatt kunne undervise i andre fag, men ikke i matte, norsk eller engelsk.

– Ingen vil miste jobben sin på grunn av denne reformen. Men det skulle bare mangle at vi ikke alle norske elever skulle kunne forvente å møte en faglig trygg lærer i alle disse helt grunnleggende fagene, avslutter stortingsrepresentant Henrik Asheim.