- Dette er en svært gledelig dag, sier Høyres kulturpolitiske talsmann og stortingsrepresentant fra Lillehammer.

Høyres stortingsgruppe sa allerede i mars 2011 at Høyre ville støtte søknaden fra Lillehammer kommune, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om tilskudd og statsgaranti til å arrangere Ungdoms OL 2016.

- Høyre kunne gjerne sett at organiseringen av arrangementet som regjeringen legger opp til kunne vært organisert annerledes, men det viktigste er at staten sikrer at IOC får den nødvendige garantien slik at arbeidet med arrangementet kan starte opp, sier Thommessen.

Arrangementet vil foregå i idrettsanleggene som ble bygget til OL på Lillehammer og Hamar i 1994 og dette faller godt sammen med ønsket om gjenbruk. Videre mener vi at arrangementet vil være til stor inspirasjon for den prestasjonsorienterte delen av idretten. I tillegg vil dette være et sterkt bidrag til å sikre en fremtidig frivillighetskultur og bidra til å bygge en ung og fremtidsrettet trener- og lederutvikling, avslutter Thommessen.