Anniken Hauglie utnevnes til byråd (sosialbyråd) og sjef for barnevern, rusomsorg og sosialtjenesten i bydelene i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Anniken Hauglie (H) er 37 år gammel og har en omfattende erfaring knyttet til sosialpolitiske spørsmål både på nasjonalt og kommunalt plan. Hun var politisk rådgiver for sosialministeren i Bondevik II-regjeringen og har arbeidet som sosialpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Hauglie kommer nå fra stilling som rådgiver for kommunalfraksjonen i Høyres stortingsgruppe og har tidligere arbeidet i Forbrukerrådet.

-Med Anniken Hauglie får Oslo en kunnskapsrik og engasjert sosialbyråd. Hun får store utfordringer, men jeg er overbevist om at hun vil møte dem offensivt til beste for alle som møter kommunens tjenesteapparat innen sosialsektoren, sier byrådslederen.


Ordføreren, og gjennom ham bystyrets organer, er orientert gjennom brev som redegjør for de endringene som foretas. Ansvaret for kommunens samlede innsats innen rusomsorg, barnevern og sosialtjenester samles under den nye sosialbyråden.

- Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester spenner i dag over et svært stort spekter og har budsjettansvaret for nesten halvparten av kommunens budsjett. Med den kommende samhandlingsreformen blir oppgavene enda flere. Med dette grepet vil byråden for helse- og eldre kunne forsterke arbeidet for å bedre eldreomsorgen og gjennomføre samhandlingsreformen, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

-Oslo er utvilsomt den byen i Norge med de aller største sosiale utfordringene. Jeg ønsker derfor at det skal være en egen sosialbyråd som fullt og helt kan fokusere på å bedre situasjonen for rusmisbrukerne og å sikre at barn og familier som trenger hjelp av barnevernet får et godt tilbud, fortsetter Røsland.