- BP har vist at det går an å kombinere oljeutvinning med å verne om ekstremt sårbare områder. Dette kan være svært nyttig for oss, sier Siri Meling.

Diskusjonen om boring i Lofoten og Vesterålen har flere likhetstrekk med den britene opplevde på Wytch Farm i Dorset i Sør-England. Etter at feltet ble oppdaget i 1979 startet en omfattende dialog mellom BP, lokale myndigheter og diverse interesseorganisasjoner. Løsningen som ble valgt har resultert i syv miljøpriser, deriblant "The Queen's Award for Environmental Achievement" i 1995.

Begrunnelsen for prisen var hvordan man hadde benyttet moderne teknologi for å ta hensyn til behovet for vern. Doble rørsystemer og løsninger som er skjult under bakken er blant miljøtiltakene på Vest-Europas største landbaserte oljefelt.

Oljen utvinnes via boring fra land 1,3 km under havoverflaten, og den transporteres ut av området via oljeledning.

Siri Meling mener vi kan la oss inspirere av slike teknologiske løsninger her hjemme i Norge:

- I Høyre er vi teknologioptimister. Vi tror at gode teknologiske løsninger vil kunne sikre og ivareta en drift som er god i forhold miljøet. Teknologien er her allerede i dag, men vil bare bli bedre i fremtiden.

- En lukket løsning med boring fra land gjør at oljen på ingen måte skal kunne komme i kontakt med havet. I våre områder med fjell, kan et anlegg sågar sannsynligvis plasseres inni fjellet for å ta hensyn til estetikken.

På besøk i Svolvær
Siri Meling er i dag på vei ut til Svolvær sammen med sine fraksjonskollegaer fra Høyre. Planen er å gjennomføre møter med lokale representanter. Hun fremhever at Høyre er i gang med å lage en egen petroleumsmelding om olje- og gassutvinning, som blant annet vil fokusere på mulighetene for oljeutvinning i nord.

- Det har gått 7 år siden sist gang det ble lagt frem en petroleumsmelding for Stortinget. Vi synes regjeringen er for passiv. Høyres egen petroleumsmelding vil være et viktig bidrag til å få fart på regjeringens arbeid på dette området, sier Siri Meling til hoyre.no-redaksjonen.

Ordførere i nord krever ny oljeutredning
NRK har vært i kontakt med samtlige 12 ordfører i Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden etter at forskerne la fram sine fagrapporter om både miljørisiko og anslag over verdiene i havbunnen. Alle disse 12 ordførerne sier ja til ei konsekvensutredning.

- Jeg synes at det er bra at ordførere på tvers av de ulike partiene fremmer dette kravet. Jeg mener at Jens Stoltenberg må lytte til dette. Vi må komme videre. Norsk olje- og gassindustri trenger nye leteområder. Vi trenger å gjøre nye funn for å opprettholde produksjon og aktivitet på norsk sokkel. Jeg ønsker at Nord-Norge skal kunne ta del i oljeeventyret, sier Siri Meling til hoyre.no.

Torsdag i forrige uke kom rapporten om mulige miljøkonsekvenser. Fredag ble rapporten om antatte olje- og gassforekomster lagt frem. I løpet av mai skal regjeringen få en rapport om ventede ringvirkninger av oljevirksomhet. Regjeringen vil legge fram en oppdatert forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet ved utgangen av året. Første skritt mot en eventuell åpning er å utarbeide en konsekvensutredning. Et slikt vedtak kan komme allerede neste år.