De fire partiene er samstemt på at regjeringen må byttes ut og ny politikk må på plass.

De fire partiene har skrevet seg sammen i finanskomiteens innstilling til Regjeringens perspektivmelding - som tar for seg lange utviklingstrekk for Norge og for norsk økonomi, skriver Aftenposten torsdag.

På områder som veibygging, helsepolitikk, familiepolitikk, aksjesparing, boligsparing for ungdom, frivillighet og investeringer til vei og jernbane må det ny politikk til, slår de fire partiene fast.

- Dette viser en tydelig retning og vilje til nytenkning, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Les hele saken i torsdagens utgave av Aftenposten.