-Eierskapsmeldingen trekker opp viktige prinsipper for eierskap og utvikling av arbeidsplasser. Vi er glade for at Samarbeidspartiene er enige om at privat eierskap skal være hovedregelen, sier næringspolitisk talsperson for Høyre Gunnar Gundersen.

-Det viktigste i Eierskapsmeldingen er retningen for mer privat eierskap. Vi er glade for enigheten om nedsalg i eksempelvis Telenor, Entra, Mesta, Anbita og Veterenærmedisinsk oppdragssenter. Når Stortinget ønsker å avvente utredninger og reformer for enkelte selskaper er det naturlig at regjeringen imøtekommer det, slik vi alle er enige om, sier Gundersen.

Flytoget

- Vi holder fast ved at en vurdering av et eventuelt nedsalg i Flytoget ikke vil være aktuelt før regjeringens varslede jernbanereform er behandlet i stortinget. Vi har hele tiden ment at jernbanereformen må på plass først før man iverksetter andre endringer innenfor jernbanesektoren sier leder for transportkomiteen Linda Hofstad Helleland.

Når det gjelder Baneservice er samarbeidspartiene enige om å gi salgsfullmakt.

Kongsberggruppen

- Vi er også enige om at Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en utredning over hvilke reguleringer og virkemidler andre land har tatt i bruk for å beskytte selskaper av nasjonal og strategisk interesse før en eventuell fullmakt kan gis til å redusere statens eierandel i Kongsberg Gruppen, sier Gundersen.

Statskog

-Det har også vært viktig for oss å jobbe videre med styrking av det private eierskapet gjennom salg av skog til lokale interesser slik et samlet Storting sluttet seg til i 2010. Jeg ønsker å presisere at det i Eierskapsmeldingen ikke er bedt om fullmakter til ytterligere salg. Enigheten mellom oss fire bekrefter derimot regjeringserklæringens mål om at areal tilsvarende Borregaard- kjøpet skal selges. Det vi nå gjør er å be regjeringen komme tilbake til stortinget når Statsskog sin utredning er klar 1.mars, avslutter Gundersen.