Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet får støtte fra Senterpartiet. De tre partiene er enige om å be regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud før sommeren 2015.

- Det nasjonale forbudet retter seg særlig mot de organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og annen kriminalitet. Politiet får de virkemidlemidlene de trenger for å bekjempe kriminalitet knyttet til organisert tigging, sier Peter Christian Frølich, medlem i justiskomiteen for Høyre.

Kommunene kan innføre forbud i 2014

- De siste årene har vi sett en utvikling med stadig mer aggressiv tigging. Politiet har hatt store utfordringer med organisert kriminalitet i kjølvannet av de omreisende tiggermiljøene. Derfor er det bra at regjeringen nå får flertall for lokalt forbud. Berørte kommuner får mulighet til å iverksette forbudet allerede denne sommeren, sier Ulf Leirstein, justispolitisk talsperson i FrP.

Partiene er enige om å be regjeringen sikre målrettede sosiale tiltak overfor tiggere i Norge. Videre at det blir klargjort om prosjektmidlene som Norge gir via EØS-systemet blir brukt i tråd med formålet om å bedre økonomiske og sosiale kår hos de fattigste.