Av Nikolai Astrup, Høyres miljøpolitiske talsmann

Enighet innebærer blant annet en raskere opptrapping av fondet som skal finansiere teknologiske løsninger for å løse klimautfordringen. Det vil nå være ferdig finansiert allerede i 2016, mens regjeringen hadde foreslått 2020. Bevilgningen blir økt fra 5 til 10 milliarder kroner allerede neste år. En viktig teknologi for å redusere klimagassutslippene er fangst og lagring av CO2-utslipp fra industri og kraftproduksjon. Det var derfor enighet om at Norge skal ha ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020

Dagens avgiftsfordeler for elbiler blir videreført frem til 2017. Det blir i tillegg økt satsing på kollektivtrafikk. Belønningsordningen til kommunene vil bli mer enn doblet fra dagens nivå, og vil fra 2014 være nær 1 mrd kroner. Det er slått fast at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetalingene. Det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av personbiltrafikken. Det betyr at byer som Oslo, Bergen og Kristiansand kan glede seg over mer penger fra staten i årene fremover. I tillegg var det enighet om større statlige bidrag til å finansiere store kollektivprosjekt i og rundt de store byene.

Høyres mål var å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende. Det har vi klart. Ikke minst var det viktig at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forut for forhandlingene klarte å samle seg om en mer ambisiøs klimapolitikk enn det regjeringen gikk med på. Vi ser derfor frem til å forsterke klimapolitikken ytterligere etter 2013.

Dessverre ble forhandlingene preget av politisk spill. Først brøt regjeringspartiene forhandlingene. Deretter inviterte de kun Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre til nye runder, mens Fremskrittspartiet ikke fikk være med. Dette var helt urimelig all den tid de fire opposisjonspartiene hadde forhandlet som en blokk og hadde felles krav.

Høyre valgte likevel å delta videre fordi vi mente det var for viktig å få til en avtale på et så viktig tema til at vi kunne la de rødgrønnes politiske spill få ødelegge dette. At sluttresultatet ligger tett opp til opposisjonens felles forhandlingsposisjon viser at det var unødvendig, useriøst og uryddig av regjeringspartiene å ekskludere Fremskrittspartiet. Mange av tiltakene som til slutt ble vedtatt var faktisk opprinnelig forslag fra Fremskrittspartiet, slik som økt satsing på forskning innen miljøvennlig energi.