— Jeg er glad for at vi med denne enigheten forsterker regjeringens satsing på kunnskap, samferdsel og kommuneøkonomi. Samtidig viderefører vi en nøktern pengebruk. Det viktigste for å trygge arbeidsplassene i norsk næringsliv nå er å sikre stabiliteten i norsk økonomi. Aldri før har vi brukt så liten andel oljepenger som i dette budsjettet. I en økonomi som nå viser tegn til moderat nedkjøling er det viktig at vi holder orden i eget hus. Derfor er jeg glad for at vi er enige om tiltak som bidrar til at vi får opp produktivitetsveksten, f.eks. økt satsing på samferdsel og kunnskap. Det er små skritt, men også små skritt er viktige, i retning av å gjøre norsk økonomi mer robust, sier finanspolitisk talsmann Svein Flåtten.

Mer til barnehage
Den største posten vi har blitt enige om er 175 mill. kr mer til kommunene og barnehager. Beregningsmodellen for utgifter til barnehager er ikke treffsikker nok. Derfor skal den også endres. Gjennom revidert kompenserer Stortinget deler av økningen i tilskuddet til kommunene en ny modell vil medføre.

— Vi skal gjøre en større revidering av beregningsmodellen de rødgrønne etterlot seg for å gjøre den bedre. Inntil da øker vi rammen for kommunene.

Forskning
Partiene har blitt enige om å øke grunnfinansieringen av Universitets- og høgskolesektoren med 49 millioner kroner. Halvparten av dette skal knyttes til EU- indikatoren for resultatbasert omfordeling, særlig i den hensikt at sektoren skal utnytte Horisont 2020 og lykkes på den internasjonale konkurransearenaen.

— Kunnskap er fremtidens olje, derfor må vi også sikre økt utvinning av det grå gullet under hodene, finansiert av det svarte gullet under havbunnen. Det er en fornuftig investering.

Avtalen gir også en økning på 15 millioner til basisbevilgninger til instituttsektoren, som betyr penger til nye institutter ved universiteter og høyskoler som fyller kravene til å starte opp. 6 millioner går til Algeprosjektet på Mongstad som omdanner CO2 til å produsere alger som senere kan brukes til fiskefôr.

Kollektiv og sykkelveier
Det ble også rom for 10 millioner til en ny tilskuddsordning for sykkelveier og en belønningsordning for bedre kollektivtransport i 9 byområder på 65 millioner.

─ Disse ordningene vil skape bedre fremkommelighet, miljø og folkehelse, men også tryggere skoleveier for våre barn, sier Flåtten.

I tillegg får Transnova 10 millioner for prosjekter som raskere implementerer miljøvennlig teknologi i transportsektoren.

Avtalen sikrer også:

 • 2 millioner til Special Olympics som driver organisert idrett for psykisk utviklingshemmede
 • 12 millioner til Sjakk OL som samler 2000 deltakere fra 171 land i Tromsø 1. august
 • 5 millioner for bevaring av villaks
 • Tilskudd til diverse frivillige tiltak som:
  • Astma- og allergiforbundet – 2 millioner til pollenvarsling
  • Oslo Freedom Forum – 1 million
  • Kirkens SOS’ hjelpetelefon – 1 million
  • Caritas – 1 million
  • Kirkens familievern– 2 millioner til bruk til kompetanseheving
 • 5 millioner til kulturminnevern av antikvariske båter langs hele kysten
 • 6 millioner til Steinmeyer-orgelet i Nidarosdomen.

Les hele avtalen her: