SV fikk flertall sammen med Høyre, Frp og Mdg for at regjeringen skal fremme forslag om en bredere pakke med tiltak for å styrke sikkerheten til sjøs. Her vil regjeringen blant annet vurdere å senke promillegrensen til 0,2 for fritidsbåter og vurdere krav om kurs for førere av raske båter. Regjeringen vil legge fram saken for Stortinget i løpet av året.

I Stortinget fredag ble også forslaget fra SV om påbud om redningsvest der det er barn i båten, med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti. Forslaget innebærer at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. Regjeringen skal i denne forbindelse se på blant annet aldersgrense, type båt og type situasjon.

Saken har vært en thriller i Stortinget fram til det siste. Utfallet ble derfor først klart i løpet av avstemmingen. Behandlingen viste at alle partiene på Stortinget er enige om at det er viktig å styrke sikkerheten til sjøs. Dette betyr at partiene på Stortinget vil få en ny anledning til å diskutere sjøvett og sikkerhet for brukere av fritidsbåter.