- Utbyggingen av Johan Sverdrup- feltet er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår og vil bety mange arbeidsplasser i Norge. En utsettelse av denne utbyggingen ville vært svært uheldig for norsk leverandørindustri og norske arbeidsplasser, understreker Astrup.

- Det opprinnelige forslaget inneholdt uklarheter som kunne ført til forsinkelser. Det var det viktig for regjeringspartiene å unngå. Disse uklarhetene er nå klargjort, sier Astrup.

Regjeringen har hele tiden hatt som mål at feltene på Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land, men har ment at beslutningsgrunnlaget ville vært bedre når Sverdrup-utbyggingens første byggetrinn skal godkjennes i 2015.

- Nå er alle partiene enige om en plan som er fornuftig, det er gode nyheter både for klima og næringsliv, sier Astrup.

- Det har vært viktig å unngå en forsinkelse av Sverdrup-utbyggingen for å trygge norske arbeidsplasser i leverandørnæringen og for å sikre inntektene til fellesskapet. Dette er ikke minst viktig for å sikre forutsigbarhet for næringen, avslutter Astrup.