Stokka sykehjem i Stavanger var areaen for kveldens debatt om eldreomsorg. Høyres representant i panelet var Christine Sagen Helgø, Høyres ordførerkandidat i Stavanger.

- Stokka sykehjem blir trukket frem som et godt eksempel på god eldreomsorg. Sykehjemmet hadde Norges første rusavdeling, og blir i mange sammenhenger trukket frem som et fremtidsrettet sykehjem. Det er etablert et tett samarbeid mellom kommunen, sykehuset og universitetet. Dette er veien å gå for å skape en større kvalitet i omsorgen, sier Lisbeth Hammer Krog, Høyres ordførerkandidat i Bærum.

- Temaet for debatten er høyst aktuelt og det manglet ikke på engasjement blant debattantene. I en debatt hvor andre partier fokuserte mer på tidligere inngåtte forlik og garantier, konsentrerte Høyre seg om å få frem hva Høyre vil gjøre lokalt for å styrke eldreomsorgen.

Jeg synes Christine Sagen Helgø gjorde en glimrende jobb i å få frem hva Høyre vil gjøre lokalt for å tilby de eldre et tilbud av høy kvalitet. Folk ønsker å ha det godt i alderdommen og alle har ulike behov. Da er det politikernes oppgave å legge til rette for dette mangfoldet, uttalte Sagen Helgø.

Høyres løsninger bygger på kvalitet, kompetanse og valgfrihet. Vi har løsninger både nasjonalt og lokalt for å styrke eldreomsorgen, og vi skal sikre nok sykehjemsplasser slik at de som trenger det får et tilbud.

Det er i kommunene sykehjemsplassene blir bygget og drevet, og det kom tydelig frem i Sagen Helgøs budskap i debatten. Det er flott å se at Høyre i Stavanger også har en strategi for hvordan de skal ha nok plasser, nok fagpersonell og sikre god kvalitet på tilbudet. Dette bidrar til en eldreomsorg som gir brukerne god livskvalitet,sier Lisbeth Hammer Krog.