– Regjeringen vil legge til rette for at alle som ønsker det, kan reise til et sykehus i hele EØS-området og motta behandling, slår helse- og omsorgsminister Bent Høie fast overfor VG.

Forslaget fra regjeringen er ment å besvare klagen fra EØS-avtalens overvåkningsorgan i Brussel, ESA, om at de norske reglene for refusjon etter behandling i utlandet kan være i strid med EØS-avtalen. Høie vil sende forslaget ut på høring før sommerferien, og håper ordningen kan være klar ved årskiftet.

– Vi ser positivt på at EU ønsker å utvide rettighetene for norske pasienter. Med denne beslutningen imøtekommer vi ESAs hovedinnvending mot de norske reglene, sier Høie til VG.

Siden 2011 har norske pasienter kunnet oppsøke primærleger, fysioterapeuter, psykologer eller få annen medisinsk behandling – utenom på sykehus – i hele EØSområdet. Risikoen har vært at pasienten kanskje ikke får refundert alle kostnadene. Nå vil derfor Høie opprette en "sikker vei".

– Vi vil også gi pasientene et tilbud om forhåndsgodkjenning av behandling i utlandet, for dem som ønsker den sikkerheten. Men før du oppsøker et utenlandsk sykehus, må du ha oppsøkt fastlegen og fått en henvisning til sykehusbehandling. Etter den nye pasientrettighetsloven skal du da – innen 10 dager – få en godkjenning fra sykehuset med et tidspunkt for behandling. En slik godkjenning er vilkåret for å få forhåndsgodkjenning om at du får dekket kostnadene, presiserer Høie, som også påpeker:

  • Prisen må ikke være høyere enn tilsvarende behandling koster ved et norsk sykehus.
  • Det blir heller ikke lagt opp til at du får dekket reisekostnadene, dersom du selv velger behandling på et sykehus i utlandet.

I løpet av 2015 vil det være sykehuset som skal kontakte Helfo hvis de ser at de ikke klarer behandlingsfristen.

– Vil det bli et rush av pasienter som nå ønsker behandling i utlandet?

– Nei, det tror jeg ikke. All erfaring tilsier at de aller fleste ønsker å motta behandling ved sitt lokale sykehus, sier helseministeren til VG.