- Med dette forslaget fortsetter regjeringen sine tiltak for fornying, forenkling og forbedring av boligpolitikken. I dette tilfellet gjør vi boliger tilgjengelig for flere, spesielt for ungdom og studenter som trenger en hybel, sier Høyres boligpolitiske talsperson, Mudassar Kapur.

I dag er kravene til å endre eksempelvis en kjeller til en stue eller en leilighet både vanskelige og dyre. Dette gjør det vanskelig å utnytte boligene best mulig, slik eier ønsker. I tillegg er det stort behov for flere utleiehybler, og et stort potensial ligger i eksisterende boliger.

Færre og reduserte krav

Færre og reduserte krav vil gjøre det enklere og billigere for boligeiere å gjøre om en kjeller, loft og bod til oppholdsrom, ekstra bad o.l. Boligeier står fritt til å bruke arealet til å dekke eget behov eller leie ut. Økt tilgang på utleieareal vil gjøre det lettere for unge og studenter å finne et sted å bo.

- I en eldre bolig vil det ofte være fysiske forutsetninger som gjør det krevende og svært kostbart å oppfylle dagens krav. Ågjøre om kjeller, loft og bod til oppholdsrom, kjøkken, bad og soverom - eller omvendt - vil etter dagens regelverk utløse krav som er umulige eller blir svært dyrt å gjennomføre i mange eldre hus, sier Mudassar Kapur.

For at boligeier enklere skal kunne endre bruken fra eksempelvis kjeller til soverom, foreslås det å gi unntak eller lemping av flere tekniske krav. De foreslåtte endringene vil gjøre det enklere for boligeiere å tilpasse hele boligen sin til endrede behov eller tilrettelegge for å leie ut deler av boligen sin. Dagens krav til brannsikkerhet og rømningsveier vil fortsatt gjelde.

Eksempler på krav som fjernes:

  • Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2 meter, og deler av taket kan være skrått.
  • Ikke krav til eget bad og toalett i enheten som leies ut hvis det er tilgang til bad og toalett i boligen ellers.
  • Ikke lenger krav om 5 kvadratmeter sportsbod.
  • Ikke krav om «god nok utsikt» fra alle rom som skal brukes til soverom og stue.
  • Ikke krav om tilgjengelighet når du endrer bruken av rom i eldre bolig.