Høyre har satt ned et utvalg som ledes av IKT-politisk talsmann Lars Myraune. Utvalget jobber nå for å finne de gode ideene til hvordan det offentlige kan gi deg bedre tjenester.

Forslagene kan handle om helt konkrete mindre endringer, mer strukturelle eller overordnede problemstillinger.

Frist for innspill er 10. august 2010. Innspill kan sendes til politikk@hoyre.no.