Norsk europapolitikk er ved et veiskille. I januar kom ”Utenfor og Innenfor”, rapporten om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Den konkluderte med at det norske kompromisset ”Ja til EØS - Nei til EU” har ført til økt passivitet og mindre kunnskap om EU i norsk offentlighet. Mens ja-siden opplever historiske bunnmålinger, maner en styrket nei-side til kamp om enkeltdirektiver og EØS-avtalens eksistens. Dette skjer mens flere EU-land opplever krisetider, enn så lenge en fjern realitet for mange i Norge.

Innleder: Fredrik Sejersted, professor dr. juris, Universitetet i Oslo og utvalgsleder for Europautredningen

Møteleder: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Høyres Europautvalg

Lunsjseminaret vil sette søkelys på den manglende Europadebatten og det demokratiske underskudd dem fører med seg. EUs lover implementeres uten den helt store debatten her hjemme. Hvilken kurs bør Høyre legge i Europapolitikken? Hvor stort er handlingsrommet for påvirkning innenfor dagens avtaleverk? Blir vår jobb å hegne om EØS-avtalen, en avtale som gir oss politisk forutsigbarhet, men også politisk marginalisering av norske interesser?

Tid: lørdag 5.mai kl 12:15-13:45

Sted: LM-hotellet

Påmelding: til delta@hoyre.no, merkes med ”påmelding til lunsjeminaret ”EØS for evig?”

NB! Eksemplarer av Europarapporten vil bli utdelt på lunsjseminaret.

Vel møtt!