Helseutvalget i Ap foreslår å nedskalere taxfreesalget av alkohol, og mener at Ap bør ha som mål å avvikle dette. I følge Jonas Gahr Støre bør Vinmonopolet, som ifølge Støre består av en dyktig ledelse og motiverte ansatte, overta alt taxfree-salg av sterkøl, vin og brennevin. Det kan jo indirekte virke som om de ansatte ved alle landets taxfree-butikker hverken har en dyktig ledelse eller er særlig motiverte, på bakgrunn av det Ap-lederen beskriver.


Jonas Gahr Støre mener at vårt alkoholforbruk er «elefanten i rommet» fordi nesten ingen snakker om den nest vanligste dødsårsaken globalt. Vi er helt på linje med Gahr Støre når det gjelder å være bekymret for folks helse og livsstils utfordringer. Vi deler også de samme bekymringene når det gjelder barns utfordringer til rus og et liv med oppvekst i rusrelasjoner, og ikke minst hvor mye alkoholproblemer koster rent menneskelig og samfunnsøkonomisk.


Vi er helt enige i at det må settes inn betydelig innsats i det forebyggende arbeidet når det gjelder alkoholproblematikken. Men vi tror ikke et bortfall av taxfree-alkohol på lufthavnene gi denne effekten.


Det er nylig gjennomført undersøkelser hvor det ble sett på konsekvensene av å avvikle dagens taxfreeordning på lufthavnene. 72 prosent av de spurte ville handlet på flyplasser i utlandet og bare 4 prosent oppgir at de ville handlet varene sine på Vinmonopolet ved bortfall av taxfreeordningen. Samtidig fastslås det også at en avvikling av taxfreeordningen vil medføre økt grensehandel og smugling. På bakgrunn av dette ser vi marginale helsepolitiske gevinster ved avvikling av taxfreesalget. Samtidig er det viktig å påpeke at store mengder alkohol i flykabinen vil påføre flybransjen en stor sikkerhetsrisiko.


Men hva så med taxfreeordningen på alle våre ferger som trafikkerer mellom Norge og utlandet? Vil det være å foretrekke at nordmenn kjører bil med ferger for å handle sine kvoter i Sverige, Danmark eller Tyskland? Mener Ap også at man skal avvikle denne ordningen? Eller er de kun ute etter å ta taxfreeordningen på norske flyplasser, for å skape usikkerhet for de med størst behov for å ha en lokal flyplass? Eller er det tenkt at all grensehandel vil stoppe opp?


For dersom en har et reelt hovedmål om å få ned det totale konsumet av alkohol i Norge, er det lite hensiktsmessig å flytte den handelen av alkohol ut av landet. Det vil jo ikke bli mindre vanlig for nordmenn å reise, både i inn- og utland. En holdning tar vi også med oss på reise og på ferie.


Taxfree-salget har selvsagt en betydelig økonomisk konsekvens for Avinor, lufthavner og større og mindre lokalsamfunn rundt om i Norge. Dagens modell gir nettopp Avinor det finansielle handlingsrommet de trenger til raskt og forutsigbart å møte behovene til næringsliv og befolkning over hele landet. En sterkt konkurranseutsatt luftfartsbransje tåler heller ikke høyere avgifter.
Per i dag går syv av Avinors 46 lufthavner med overskudd. De resterende 39 er en viktig del av lufthavntilbudet til norske regioner og lokalsamfunn, men har et samlet driftsunderskudd på rundt 1,2 milliarder kroner. Dette dekkes inn gjennom inntektene fra de største lufthavnene. Fra taxfreesalg tjener Avinor 2,5 milliarder kroner, og drøyt 1,2 milliarder kroner av dette kommer fra salg av alkoholholdige varer.


Men taxfreeordningen er så mye mer enn bare alkohol. Halvparten av inntektene fra taxfree kommer fra salg av helt andre varer enn hva Vinmonopolet har i sitt sortiment. Hvordan skal man løse dette? Skal Vinmonopolet begynne å selge seigmenn og lakris? Eller skal man fragmentere taxfreeordningen slik at noen aktører selger sjokolade og snop, mens Vinmonopolet selger alkohol? Vi er sikre på at befolkningen ser at dette blir en tøvete og uryddig løsning, og det eneste Ap oppnår med denne debatten, er å skape usikkerhet for flyplassene rundt om i distriktene.

Solveig Sundbø Abrahamsen, stortingsrepresentant, Telemark Høyre
Jan Terje Olsen, Ordførerkandidat, Skien Høyre
Esben Storvand, Ordførerkandidat, Porsgrunn Høyre
Unni Brekka Kiøsterud, Ordførerkandidat, Bamble Høyre