Tor Saglie, leder for Nav, fikk tøffe spørsmål mot seg da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag holdt åpen høring om riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten i 2008.

Riksrevisjonen avdekket at Nav fra og med 2007 til og med tredje kvartal i 2009 har betalt ut 983,4 millioner kroner som ikke skulle vært delt ut.

Høyres Per Kristian Foss spurte Tore Saglie om han er fornøyd med sin innsats som leder av denne etaten.

Det er andre som må vurdere min innsats som leder. Jeg konsentrerer meg om de oppgavene jeg er gitt. Gitt de rammebetingelsene jeg har fått mener jeg at jeg har ledet etaten på en god måte, svarte Saglie.

- Er du fornøyd med de rammebetingelsene? fulgte Per-Kristian Foss opp.

- Rammebetingelsene har vært krevende og utfordrende. Reformvolumet har vært stort, svarte Saglie.

- Dette skulle jo være en reform som skulle gjøre folk mer fornøyd. Og ingenting av det som var meningen med reformen har vært oppnådd. Saglie sier at de kommer til å oppnå det i år eller neste år, og da sier jeg ”Vel,vel, dette har vi hørt før. Jeg tror det ikke før jeg ser det”, sier Per-Kristian Foss.

- Bør dette få konsekvenser for Saglies stilling?

- Det vil ikke jeg trekke en konklusjon på. Det er statsråden som er hans arbeidsgiver, ikke Stortinget. Jeg tror det er behov for å justere kursen i denne reformen og i denne organisasjonen, for den kursen man hittil har fulgt har ikke gitt resultater, sier han.

- Riksrevisjonen har avdekket store feilutbetalinger på flere hunder millioner kroner, og dette (Navs budsjett, red. anm.) er en tredjedel av statsbudsjettet, så dette er ikke noe småtteri, sier Foss.