- Regjeringen har levert på flere av forventningene fra næringslivet. Nå håper jeg næringsliv og arbeidsgivere tar samfunnsansvar ved å ansette flere uføre, innvandrere, unge eller mennesker med hull i CVen, sier Arve Kambe (H) leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til Dagens Næringsliv.

- Mange som står utenfor arbeidsmarkedet har mye å bidra med, mens enkle hindringer som tilrettelegging for rullestol eller tilpasset datautstyr står i veien. Jeg er sikker på mange bedrifter vil berikes av å ansette mennesker som trenger en utstrakt hånd, sier Kambe.

Han mener det handler om at næringslivet må se mulighetene for å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet.

- Det handler om fokus. De må i større grad tenke over om det er mulig å ansette noen for eksempel i 40 prosent stilling som trenger en ny sjanse. Så skal vi sørge for at staten og NAV kommer inn med hjelpetiltak, sier Kambe.

Flere arbeidsplasser går foran for et mer inkluderende arbeidsliv. Arve Kambe trekker frem Stormberg som et godt eksempel. Bedriften har i mange år hatt et mål om at 25 prosent av de ansatte skal være rekruttert blant mennesker om har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Kambe vil ha flere arbeidsplasser som tørr å gi mennesker en ny sjanse.

- Jeg er utålmodig på at det skal opprettes flere Erna-stillinger. Jeg forventer at tallet på folk utenfor arbeidslivet med nedsatt arbeidsevne viser rask nedgang, avslutter Kambe

Les saken i Dagens Næringsliv.

Les også: Bedre for de fleste uføre

Les også:Dette er tallene Erna Solberg forsvarer uførekuttene med