Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) varsler tøffe prioriteringer og krevende endringer i Forsvaret. Nå inviterer hun alle politiske partier med for å finne løsninger.Forsvaret kan ikke fortsette som i dag, og både økonomiske ressurser og organisering må opp til diskusjon.

– Jeg vil invitere alle politiske partier til å være med og finne gode og bærekraftige løsninger for Forsvaret, sier hun ifølge NTB.

Politikerne skal bli enige om en ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2016 til 2020. Søreide har bedt om råd fra flere kanter, blant annet fra et Vernepliktsutvalg, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og konsulentselskapet McKinsey. Særlig blir forsvarssjefens fagmilitære råd, som kommer 1. oktober, viktig.

– Forsvaret av Norge er ingen særinteresse, sier forsvarsministeren, som ønsker en bred politisk diskusjon.

Forsvarsministeren har flere forslag til innsparinger. Briller og stoler kan skaffes rimeligere. Grenaderer (vervede soldater) blir altfor kort tid i stillingene de er trent for.

– Vi vet at det koster 1,7 millioner kroner å utdanne en skytter på stormpanservogn CV-90 – bare i ammunisjon, påpeker hun, og vil åpne for lengre spesialistkarrierer.

I tillegg ønsker hun debatt om hvor vidt flere sivile kan løse Forsvarets oppgaver, i stedet for at alle ansatte må gjennom befalsskole og krigsskole.

Her kan du lese forsvarsministerens tale til Oslo Militære Samfund.

Les også: Forsvarsministerens seks grep for å møte de nye truslene.